1475

1523


JoannesOttermann


Hamburg | Seiler (touwslager), bakker1698

2016


OttermannHoensbroek

Ambachtslieden, landbouwers, ondernemers

Sinds 1698 is de familie Ottermann woonachtig en werkzaam in Hoensbroek; inmiddels al 10 generaties in meer dan 300 jaar . Generaties die bestonden uit ambachtslieden, landbouwers en ondernemers.


1666

1736


JoannesGeorgiusOttermann


Hoensbroek | Smid


In deze Negenjarige oorlog (1688-1697) stond de coalitie van de Re- publiek, Spanje, Engeland, de Duitse keizer en een aantal Duitse vor- sten tegenover Frankrijk. Tot die Duitse vorsten behoorden de keur- vorsten van Brandenburg, van Saksen, van Hannover, van Beieren en van de Palts. Ook de prinsbisschop van Luik behoorde - anders dan in vorige oorlogen - tot de tegen Frankrijk oorlogvoerende partij, nadat pogingen om de Luikse neutraliteit te doen eerbiedigen mislukt waren.Wèl hadden de Landen van Overmaas last gehad van doortrekkende vijandelijke detachementen en geallieerde troepen en werden hier en daar b.v. in Heerlen, Dalhem en kasteel Neubourg garnizoenen gelegerd, maar de schade bleef beperkt tot levering van fourage en enkele gewelddaden, vooral in Vaals en omgeving. Nader onderzoek zal het wellicht mogelijk maken de vraag in hoeverre deze streken oorlogsoverlast ondervonden, meer exact te beantwoorden. Vast staat, dat na de vrede Duitse troepen nog in de Kempen en in het Land van Weert huishielden. Die troepen moesten door het Over- kwartier naar huis terugkeren en zullen vermoedelijk ook daar wel sporen achtergelaten hebben. Tussen 1688 en 1697 werd de 9-jarige oorlog uitgevochten. Koning Lodewijk XIV van Frankrijk viel het Heilige Roomse Rijk binnen en een grote coalitie keerde zich tegen hem. Het hertogdom Lüneburg (de streek rond de plaatsen Hannover, Celle en Lüneburg) leverde ruim 7500 manschappen. De gevechten vonden met name plaats in Vlaanderen. Hierdoor kreeg ook Hoensbroek meermaals te maken met inkwartiering van regimenten op weg naar of terugkerend van het strijdtoneel.

Als onderdeel van het Lüneburgse leger, doorkruiste Joannes Georgius Ottermann, regelmatig deze streek. Tijdens een winterkwartier in Luik ontmoette Joannes Georgius zijn toekomstige vrouw Maria Borguet. Na afloop van de 9-jarige oorlog werden vele regimenten van het leger opgeheven. Het echtpaar Ottermann-Borguet vestigde zich in Hoensbroek.

In 1698 kochten ze hier een 'huis, tuin en weide' op de 'Aeckerstraet'. Het begin van een eeuwen durend 'huwelijk' tussen Hoensbroek en de familie Ottermann. Joannes Georgius ging, in het slechts 700 inwoners tellende, lieflijke dorp, aan de slag als smid.


1707

1743


JoannesOttermans


Hoensbroek | Smid


Joannes Georgius droeg het ambacht van smid over op zijn enige zoon Joannes. Het huwelijk van Joannes met Maria Halmans, bracht 8 kinderen voort waaronder 4 zonen. Joannes en Maria stierven op zeer jonge leeftijd en hun kinderen bleven als wees achter. Geen van de zonen was oud genoeg om het ambacht te leren van hun vader. Met het overlijden van Joannes, verdween ook het ambacht van smid uit de familie.


1737

1798


ChristiaanOttermans


Hoensbroek | Kleermaker


8 kinderen Ottermans, in de leeftijd tussen de 1 en 14 jaar, groeien op zonder hun ouders. Hun woonadres blijft de hoeve van de familie op de Aeckerstraet. Voogden over de kinderen worden hun tante Anna Ottermans en haar man Joannes Sijstermans. Christiaan, slechts 6 jaar oud toen zijn ouders overleden, maakte zich het ambacht van kleermaker eigen. De wol die werd gesponnen door de buren, de familie Offermans, verwerkte hij tot kleding.

De oudere broer van Christiaan, Bernard, vertrok naar Spaubeek waar hij als molenaar de oliemolen langs de Geleenbeek zou pachten. 4 generaties lang werd het ambacht van molenaar overgedragen van vader op zoon. Pas in 1914 kwam er een einde aan de pacht van deze molen door een Otermans.


1779

1830


HendrikJosephOtermans


Hoensbroek | Kuiper, landbouwer1824

1910


JoannesHubertusOtermans


Hoensbroek | Landbouwer1855

1928


HendrikHubertOtermans


Hoensbroek | Stalhouder, landbouwer


Hoensbroek | Autobus-ondernemer, café-eigenaar, begrafenisondernemer


1900

1969


WillemJosephOtermans


Hoensbroek | Autobus-ondernemer, café-eigenaar, begrafenisondernemer