Sinds 1698 in Hoensbroek

Ottermann en Hoensbroek kent een rijke historie. In 1698 vestigde Joes Georgius (Hans Jurgen) Ottermann zich samen met zijn vrouw Maria Borguet op de Aeckerstraet in Hoensbroek; Joes Georgius voerde het ambacht uit van smid. 1698 markeert het begin van meerdere generaties Ottermann-ambachtslieden in Hoensbroek.

Van Ottermann naar Otermans

De familienaam veranderde door de eeuwen heen van Ottermann naar Ottermans en van Ottermans naar Otermans. Vandaag de dag is de familie Otermans nog altijd woonachtig en werkzaam in Hoensbroek; reeds 10 generaties in meer dan 325 jaar!

Trots op Hoensbroek en het erfgoed

Ottermann is trots op Hoensbroek en het erfgoed en draagt dit graag uit! De lederwaren dragen de namen van mijn voorvaderen. Hun erfgoed vertelt een stukje geschiedenis van Hoensbroek.

De volledige stamboom is hier te vinden.

Hamburg 1490

Het ambacht is meegenomen vanuit Duitsland. Reeds in 1490 voerde een Johannes Ottermann in Hamburg het ambacht uit van ‘Seiler’ (touwslager). Een ‘Reeper’ maakte touwen voor zwaarder gebruik zoals voor in de scheepvaart. Dit in tegenstelling tot een ‘Seiler’ die maakte van touwen kleine huishoudelijke spullen waaronder… riemen!

Hopfenmarkt Hamburg

"1490: Johannes Ottermann - er wird in den Kämmereirechnungen Hamburgs als Bäcker und Seiler, also Handwerker genannt - erwirbt ein Erbe am Hopfenmarkt."

de Negenjarige oorlog 1688 - 1697

Koning Lodewijk XIV van Frankrijk viel het Heilige Roomse Rijk binnen en een grote coalitie keerde zich tegen hem. Tijdens deze oorlog kreeg Willem III hulp van Duitse regimenten.
Het hertogdom Lüneburg (de streek rond de plaatsen Hannover, Celle en Lüneburg) leverde ruim 7500 manschappen. De regimenten werden doorgaans Brandenburgers genoemd.

De familienaam Ottermann is vanaf de 16e eeuw een veel voorkomende naam in Celle. Tot op de dag van vandaag wonen er nog meerdere families met de naam Ottermann.

Kur-Brandenburgs uniform in 1698

Een schilderij van een veldslag uit 1693 geeft een goed beeld uit die tijd.

Brandenburgse regimenten in Hoensbroek

De gevechten vonden met name plaats in Vlaanderen. Het Hoensbroekse achterland en de streek rondom Maastricht en Luik werden veelvuldig doorkruist door deze regimenten. Hoensbroek kreeg meermaals te maken met inkwartiering van regimenten op weg naar of terugkerend van het strijdtoneel.

In 1690 – 1691, 1692 – 1693 en in 1697 zijn er uitgaven voor inkwartiering van Brandenburgse troepen. Zelfs in 1698, als de vrede reeds is getekend, kent Hoensbroek nog uitgaven voor inkwartiering van Brandenburgers.

Hoensbroek 1698 tot 1830

ambachtslieden en landbouwers

4 generaties Ottermann


Agrarisch dorp

In 1698 telde Hoensbroek amper 700 inwoners van 12 jaar en ouder. Het overgrote deel hiervan was landbouwer. De gezinnen woonden verdeeld over de buurtschappen. Het geringe aantal inwoners geeft wel een inzicht hoeveel ‘groen’ er destijds moet zijn geweest.

Het inwonersaantal groeide minimaal. In 1840 waren het er 1090. Een toename van nog geen 400 over een periode van 140 jaar.

Tegen deze achtergrond, ontwikkelde zich 4 generaties Ottermann.

Van Ottermann naar Otermans

De naam wijzigde in deze periode eerst naar Ottermans om vervolgens uit te komen op Otermans.

Ambachtslieden en landbouwers

De eerste 4 generaties in Hoensbroek voerden allen een ambacht uit. Naast het ambacht werden ook stukken land verbouwd. Het grondbezit in Hoensbroek, met name rondom de Aeckerstraet, nam generatie op generatie toe.

generatie 1

Johannes Georgius Ottermann

smid

Aeckerstraet Hoensbroek

Na afloop van de oorlog, keerden Johannes Georgius Ottermann en zijn, uit Luik afkomstige vrouw, niet terug naar hun geboorteland. Ze kochten in 1698 een boerderij op de Aeckerstraet, op de plek waar nu Au Four ligt, en vestigden zich daarmee definitief in Hoensbroek.

De familienaam veranderde door de eeuwen heen van Ottermann naar Ottermans en van Ottermans naar Otermans. Vandaag de dag is de familie Otermans nog altijd woonachtig en werkzaam in Hoensbroek; reeds 10 generaties in meer dan 300 jaar!

De koopakte uit 1698

"Hans Jurgen Hotterman koopt een huis, tuin en weide op de Aeckerstraet van Hans Jurgen Pets, gehuwd met Barbara Offermans, soldaat in garnizoen te Doesbergh, onder Graaf van Athlone. Hans Jurgen Hotterman is gehuwd met Marie Borguet."

In het gigt-register van 1707 wordt melding gemaakt van

'smid Hans Jurgen Hottermans'

In het boek ‘Geschiedenis van Hoensbroek’ staat Hans Jorgen Otterman vermeld als kerkmeester in 1713

Een kerkmeester is een leek die instaat voor het dagelijks financiële beheer van een kerkgemeenschap (parochie of gemeente) en de dagelijkse zorg van het kerkgebouw en alles wat daarbij behoort.

Grafsteen bij de kleine St-janskerk

Naast de kleine St. Janskerk staan nog enkele zeer oude grafstenen. Deze stenen staan niet meer op hun oorspronkelijke plek maar zijn hier na een renovatie ‘decoratief’ neergezet.
Een van deze grafstenen (4) is van Catharina Ottermans, overleden in 1716.

Op deze steen is de volgende tekst te lezen

‘Dieses creutz hat Hans Jorgen Ottermans vnd Maria Borge zer ehren glorii Gottes aufrichten laszen Ao 1716 den Jannary starb ehre tochter Catharina Ottermans G.T.D.S.’

- G.T.D.S. is de afkorting van ‘Godt trost die Seel’-

In het overlijdensregister staat nog de korte aantekening

‘Ao 18 Januarij sepulta est Catharina Ottermans obüt in Weustenrath improvisus’.

-op 18 januari overleden in Weustenrade-

generatie 2

Johannes Ottermans

smid

Aeckerstraet Hoensbroek

Johannes Georgius droeg het ambacht van smid over op zijn enige zoon Johannes. Het huwelijk met Maria Halmans, bracht 8 kinderen voort waaronder 4 zonen. Johannes en Maria stierven op zeer jonge leeftijd en hun kinderen bleven als wees achter. Geen van de zonen was oud genoeg om het ambacht te leren van hun vader. Met het overlijden van Johannes, verdween ook het ambacht van smid uit de familie.

generatie 3

Christiaan Ottermans

kleermaker - landbouwer

Aeckerstraet Hoensbroek

Christiaan was slechts 6 jaar oud toen zijn ouders overleden. Op latere leeftijd maakte hij zich het ambacht van kleermaker eigen.

8 kinderen Ottermans, in de leeftijd tussen de 1 en 14 jaar, groeien op zonder hun ouders. Hun woonadres blijft de hoeve van de familie op de Aeckerstraet.

Als Voogden over de kinderen worden hun tante Anna Ottermans en haar man Johannes Sijstermans benoemd. Reijnerus Corten, secretaris van de graafschappen Geleen en Amstenrade in 1744, verstrekte een lening voor de kinderen.

De bezittingen van het graafschap Geleen en Amstenrade, zijn via erfenissen, eigendom geworden van de prinsen van Ligne. Ook de pachthoeve TerHoeven, vlakbij de hoeve Ottermans, is in die tijd eigendom van deze adelijke familie.

In Geleen zijn zij o.a. eigenaar van de St. Jansmolen en in Spaubeek van de Oliemolen.

De oudere broer van Christiaan, Bernard, vertrok naar Spaubeek waar hij als molenaar de oliemolen langs de Geleenbeek pacht. 4 generaties lang werd het ambacht van molenaar overgedragen van vader op zoon. Pas in 1914 kwam er een einde aan de pacht van deze molen door een Otermans.

Op 1 september 1788 verklaart de comparant, Geurt Langendorff, op verzoek van Lois de Hesselle, de eigenaar van de Kopkensmolen. dat hij de kleutendreck, die achter het bakhuis lagen naar het veld gelegen achter de kopkensmolen gereden heeft.Op 4 september verklaart Christiaaen Spierts, dat hij samen met Geurt Langendorff enige jaren op de Kopkensmolen gewoont heeft en dat hij de kleutendreck, die gemaakt werd, achter het bakhuis gebracht heeft.Als getuigen worden opgeroepen Bernard Otermans uit Spaubeek en Jacobus Henssen uit Spaubeek.

generatie 4

Hendrik Joseph Otermans

kuiper - landbouwer

Aeckerstraet Hoensbroek

Hendrik Joseph oefent het ambacht uit van kuiper. Een kuiper maakt houten tonnen/vaten die voor velerlei doeleinden worden gebruikt. Vaten werden gebruikt om levensmiddelen (zout, kaas, boter) in te bewaren, vloeistoffen (o.a. oliën, die gemalen werden in de molen) bier en jenever of als wastobbe en regenton.

Aeckerstraet Hoensbroek

Hendrik Joseph is niet alleen kuiper maar ook landbouwer. Vanaf het woonadres op de Akerstraat lagen diverse pachthoeven slechts op steenworp afstand. Zo ook in Heerlerheide. Uit onderstaand bericht uit 1825 is te lezen dat hij, samen met bekende landbouwers uit die tijd, het land beploegt rondom hoeve Passart-Nieuwenhagen.

Landbouwers

Hoensbroek tot 1930


Van agrarisch dorp naar mijn'stad'

generatie 5

Johannes Hubertus Otermans

landbouwer

Aeckerstraet Hoensbroek

Johannes Hubertus was landbouwer en de bij de opkomst van de mijnen hebben ze veel landbouwgrond moeten verkopen. Hij was de laatste Otermans die in de oorspronkelijke boerderij op de Akerstraat woonde.

generatie 6

Hendrik Hubertus Otermans

landbouwer - stalhouder - busdienst

Dorpstraat / Hoofdstraat Hoensbroek

Hendrik Hubertus Otermans was de eerste die op de Dorpstraat was gaan wonen.

Ondernemers

Hoensbroek vanaf 1910


crisisjaren, oorlog en wederopbouw

generatie 7

Willem Joseph Otermans

 autobusdienst - café eigenaar -begrafenisondernemer

Dorpstraat / Hoofdstraat Hoensbroek

Vanaf 1922 verzorgde Willem Joseph Otermans als eerste Hoensbroekse ondernemer de busdienst tussen Hoensbroek en Heerlen. In 1924 werd de vergunningsplicht ingevoerd om wildgroei tegen te gaan. O.a. de broers Willem Joseph en Albert Otermans kregen hiervoor en vergunnning. In 1939 droeg Willem Joseph zijn vergunning over aan Mulder uit Heerlen.Een tijdje café Trianon gehad en vervolgens een café dat later bekend is geworden als Coba en Fer. En een begrafenisonderneming.

generatie 8

Hubertus Laurentius Otermans

klusjesman - verenigingsman - kantinebeheerder

Mgr Feronlaan Hoensbroek

Huub Otermans was een echte verenigingsman en heeft voor EHC veel betekend. Ook was het een echte carnavalist. In 1958 prins bij de TamTamKloppers geweest. Hij liep vaker mee in de optocht en bouwde mee aan de wagens van het CCH en KIebele.

Ondernemers  en creatievelingen

Hoensbroek


generatie 9

Peter Joseph Hubertus Otermans

Op de Acker Hoensbroek

verhalenverteller - grafisch ontwerper

Ik zie mezelf als verhalenverteller. Als kind van 7 jaar schreef ik verhaaltjes in woord. Vanaf mijn 13e begon ik plaatjes te draaien op feestjes en ook daarin nam ik mensen mee in het verhaal van de avond. Met grafische vormgeving vertel ik in beelden het verhaal van de opdrachtgever. Dat doe ik met veel passie en onder de naam POP graphic design.

genealogie - ambachtsman

Een andere passie is genealogie. Het kennen van het verleden is belangrijk om te weten waar je nu staat. Ik ben in de archieven gedoken en heb de stamboom van de familie Otermans in kaart gebracht en tot de ontdekking gekomen dat ze al sinds 1698 in Hoensbroek wonen. Het verhaal van de familie heb ik gekoppeld aan een ambachtelijk product; handgemaakte leren riemen, armbandjes en andere leren producten. De oorspronkelijke familienaam Ottermann heb ik gekozen als bedrijfsnaam. De volledige stamboom is hier te vinden.

natuurliefhebber

Ook in de natuur voel ik me op mijn plek. Mijn tuin is heerlijk groen en ruimte voor wilde bijen en andere insecten. Ik heb respect voor alles wat leeft en hou van de seizoenen die iets spiegelen waar we bij onszelf aan kunnen werken om innerlijk te groeien. Dit heb ik verwerkt in het project Be a star.