MMX staat voor

MMX is het Romeinse getal voor 2010,het jaar waarin het initiatief is genomen en de voorbereidingen zijn getroffen voor de oprichtingen van deze onderneming op het gebied van vastgoed– en gebiedsontwikkeling

MMX staat daarnaast ook voor

Meerwaarde creëren, Management en eXpertise ten behoeve van een eigentijdse ontwikkeling van de leefomgeving van mens en dier.
Menselijke Maat, ofwel oog voor optimaal leefcomfort voor de mens, of het nu gaat om wonen, werken, recreëren.
Multi Mutatio > (grote) veranderingen (processen, omgeving).
Multi Management, de core business van MMX, het managen van diverse ontwikkelingen en veranderingen om ons heen.
Magnus Magister, ofwel grootmeester > professionals in vastgoed.
X “cross” > kruis > (kruis)verbanden leggen tussen diverse processen.
eXperience in vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

MMX Company is

MMX is een adviesbureau op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling en is opgericht door Joep Hermens.

Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan in de vastgoedbranche is in 2010 het initiatief genomen om met MMX te starten. Die ervaring is opgedaan bij onder andere Heijmans Vastgoed en 3W Vastgoedontwikkeling in Maastricht, destijds dochter van ING Real Estate in Den Haag.

MMX richt zich enerzijds op (financiële) advisering van vastgoedprojecten en gebiedontwikkelingen. Opdrachtgevers daarbij zijn zowel projectonwikkelaars (en ontwikkelende bouwers), ontwikkelcombinaties alsmede overheidsinstanties en woningcorporaties.

Daarnaast is MMX ook dienstverlenend voor particulieren die gaan bouwen of verbouwen, denk bijvoorbeeld aan (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO), verbouwing van de woning, aan- of verkoopbegeleiding.

Gezien het compacte karakter van MMX, worden kennisallianties gevormd met specialisten in aangrenzende vakgebieden, zoals onder andere vastgoedjuristen, civieltechnisch adviseurs en fiscalisten. Op deze wijze is het mogelijk om projecten en opdrachten zo breed mogelijk “op te pakken”.

A good company
 We believe in great details, and we also believe in businesses that keep that in our mind all days, everyday. 

⸺ Enterprise Client

CV

Joep Hermens

2011 – heden
MMX Company – Sittard
2005 – 2011
3W Vastgoed – Maastricht
2001 – 2005
Heijmans Vastgoed – Rosmalen | Best
1998 – 2001
HBG Civiel (planontwikkeling) – Gouda
1996 – 1998
Arcadis – Den Haag
TU Delft | HS Zuyd
Civiele Techniek – Delft | Heerlen

Het volledige curriculum vitae kunt u hier downloaden > CV Joep

exploitaties

Een specialisatie van MMX is de financiële begeleiding van gebieds- en vastgoedontwikkelingen voor alle fasen van het ontwikkeltraject

Hiervoor maakt MMX gebruik van betrouwbare rekenmodellen voor grondexploitaties en vastgoedexploitaties, waarbij telkens een koppeling wordt gemaakt tussen beide exploitaties. Dit levert een gezonde financiële basis onder de te ontwikkelen en te realiseren plannen.

MMX adviseert onder andere aan overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, bouwbedrijven en particulieren. Producten en diensten die hierbij kunnen worden geleverd:

  • haalbaarheidsstudies
  • grondexploitaties
  • vastgoedexploitaties
  • residuele rekenmethoden (grondwaarde bepalingen)
  • risico analyses bij grondexploitaties
  • cashflow analyses

woning & zorg

Met een ruime ervaring in integrale gebiedsontwikkelingen maakt MMX samen met u uw ambities waar

MMX kan het procesmanagement van de gebiedsontwikkeling voor diverse opdrachtgevers (overheden ontwikkelaars, beleggers) uitvoeren. Sturing binnen de kaders van onder andere planning, financiën, kwaliteit en marktconformiteit is daarbij het uitgangspunt.

Daarnaast adviseert MMX over de economische haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling. De basis hiervoor wordt gevormd door een grondige locatieanalyse, die wordt onderbouwd met een grondexploitatie en een risicoanalyse. Van initiatieffase tot realisatie adviseert MMX op het gebied van planeconomie, waarbij efficiënt ruimtegebruik, realistische opbrengsten en kosten de kernwoorden zijn.

Gebiedseconomie, waarbij risicomanagement, haalbaarheidsstudies en grond- en vastgoedexploitaties hoofdonderwerpen vormen.